Części koralowe i zestawy do dmuchania

Koral 2,4 m

Coral 3m

3,6 m Wyrzutnik koralowców

Element koralowy z bramką 2,4 m

Kawałek koralowca z bramką 3m

3,6 m kawałek koralowca z bramką

Niewiążąca wycena